tác động của việc khai thác mỏ đá granit đối với nông nghiệp ở tamil nadu