vai trò của độ ẩm thức ăn chăn nuôi trong hợp nhất máy cán cao áp