sử dụng hệ thống nghiền và vận chuyển hầm lò để khai thác và khai thác đá