Trung Quốc 8000l nhựa đường xe tải vận chuyển chất lỏng nóng