máy nghiền chính không sử dụng điện thoại di động trên xe tải