nguyên liệu sử dụng cho quá trình sản xuất nhựa than