hợp đồng lao động với một công ty Ấn Độ cho máy nghiền dự án