Làm thế nào để khai thác magiê từ khai thác binq quặng của nó