máy nghiền khai thác bất hợp pháp phải đối mặt với rìu trong pathankot