sách giáo khoa về khai thác đá granit và phương pháp kiểm soát tác động