opex cho khai thác quặng sắt thụ hưởng bề mặt than