thiết kế linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh màn hình rung tròn