người nghe Premuim cộng với kw vòng phút cho máy nghiền ứng dụng