Lò hơi đốt dầu và khí đốt 5 tấn trong nhà máy dầu cọ