sơ đồ mới nhất của lốc xoáy di động cho lợi ích than ở guHRala