lợi thế của việc sống gần một nhà máy có thể bảo vệ được mỏ đá vôi