gmr bắt đầu khai thác than ở Indonesia vào tháng tới