Tôi nên làm gì nếu máy nghiền tác động dọc không tạo ra bột