al mill máy nghiền con lăn rung làm thế nào để đối phó với khoảng