người buôn bán bột đá vôi người bán buôn và người mua